Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

36428353

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Krásno nad Kysucou Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5083

Oprávnená osoba

STEHURA & partners, v.o.s.

47246863

Fraňa Kráľa 2080, 02201 Čadca, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.01.2020

20.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020