Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EKOM PLUS, s.r.o.

36236403

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kračanská cesta 785/41, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5077

Oprávnená osoba

STANO a partneri s.r.o.

36869571

Nám. 1. mája 16, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.07.2020

06.07.2020

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020