Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EMATECH, s.r.o.

31413919

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Piešťanská 3/3, 95605 Radošina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5050

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.

36861375

nám. M.R. Štefánika 3, 95501 Topoľčany, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.01.2022

11.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022