Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Stavebná mechanizácia, s.r.o.

36397971

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bytčianska 123, 01003 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5045

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.01.2022

25.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022