Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MBM-GROUP, a.s.

36740519

Akciová spoločnosť

Hviezdoslavovo nám. 213, 02901 Námestovo, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

5010

Oprávnená osoba

JUDr. Anton Tabačák Ph.D.

42221919

Hlavná 82, 02742 Oravský Biely Potok, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.09.2020

22.09.2020

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020