Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Simply supplies a.s.

36283355

Akciová spoločnosť

Bojnická 3, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4999

Oprávnená osoba

JUDr. Miroslav Vincenec

31817335

Šancová 3562/102, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2021

01.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021