Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

NABIMEX, s.r.o.

36022331

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Borovianska 2488/37, 96001 Zvolen, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4981

Oprávnená osoba

ŠKODA LEGAL s.r.o.

47244259

Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.02.2020

04.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020