Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SABRINA MODELLE, s.r.o.

36525685

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pri Podlužianke 3, 93401 Levice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4952

Oprávnená osoba

REVICKÝ a partneri s. r. o.

36863882

Krčméryho 16, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2022

12.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022