Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Patria I., spol. s r.o.

30223563

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vápenická 8, 97101 Prievidza, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4935

Oprávnená osoba

Ing. Anna Briatková

30423970

Andreja Hlinku 473/38, 97271 Nováky, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.01.2021

14.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021