Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BASCO SK, s.r.o.

34140328

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Šenkvická cesta 14/K/4636, 90201 Pezinok, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4912

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.01.2020

24.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021