Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DWC Slovakia a.s.

35918501

Akciová spoločnosť

Mlynské nivy 71, 82105 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4877

Oprávnená osoba

JUDr. Ludmila Joanidisová

30857741

Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.01.2021

15.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021