Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

NOVICOM s.r.o.

36591891

Spoločnosť s ručením obmedzeným

61, 07612 Slivník, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4874

Oprávnená osoba

Ing. Slávka Molčanyiová PhD.

42104629

45, 07236 Klokočov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.01.2022

04.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022