Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DISPOMED, s.r.o.

31684432

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Cesta pod Hradovou 23, 04001 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4865

Oprávnená osoba

PIHORŇA & PARTNERS s.r.o.

50453785

Hrnčiarska 0/29, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.07.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021