Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BUNG Slovensko s.r.o.

35908025

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ružová dolina 6, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4828

Oprávnená osoba

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA GUNIŠ & PARTNERS s. r. o.

36862657

Klincová 37/B, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.01.2020

17.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020