Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

U N I M A T, spol. s r.o.

30228042

Spoločnosť s ručením obmedzeným

J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

482

Oprávnená osoba

JUDr. Milota Ferenčíková PhD.

33224391

5, 038 45 Malý Čepčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2020

02.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020