Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

JASPI s.r.o.

45725241

Spoločnosť s ručením obmedzeným

M. R. Štefánika 1250, 050 01 Revúca, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4807

Oprávnená osoba

Sidor a partneri, s. r. o.

52635970

Železničná 0/4/A, 92001 Hlohovec, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.01.2022

18.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022