Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.

44514557

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4802

Oprávnená osoba

JUDr. Viktor Dubas

42089590

Štefánikova 22, 06601 Humenné, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.02.2021

23.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022