Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

CINEMA + spol. s r.o.

31586457

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Partizánska cesta 5564/77, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4787

Oprávnená osoba

JUDr. Lucia Fabriciusová

41183959

J. A. Komenského 18B, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.01.2021

05.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021