Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

FALCO SLOVAKIA s.r.o.

31396488

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kopčianska 3756/8-10, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4773

Oprávnená osoba

ALFA LEGAL, s. r. o.

47237121

Šustekova 3613/14, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

21.01.2020

20.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021