Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

H - COLOR, spol. s r.o.

36539457

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Novozámocká 36, 94901 Nitra, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4747

Oprávnená osoba

a Audit, s. r. o.

44828331

Ul. 29 Augusta 2B, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.01.2022

14.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022