Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PC SEMA, s.r.o.

36426041

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bôrická cesta 103, 01001 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4729

Oprávnená osoba

Mgr. Dušan Šimún - advokát, s.r.o.

36838713

Bajzova 2414/10, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.12.2020

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021