Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

JUMICOL, s.r.o.

36783943

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bytčická 89, 01009 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4716

Oprávnená osoba

Hudzík & Partners s.r.o.

47251654

Mnoheľova 830/15, 05801 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.02.2022

07.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022