Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

CHRIEN, spol. s r.o.

36008338

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4690

Oprávnená osoba

Ecopora s.r.o.

36636258

Kukučínova 6571, 96001 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.01.2022

04.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022