Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

62623753

Akciová spoločnosť

Emila Škody 2922/1, 30 100 Plzeň, Česká republika

01.02.2017

Nie je

4688

Oprávnená osoba

BBH advokátska kancelária, s.r.o.

36713066

Suché Mýto 1, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.07.2021

28.05.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021