Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

INPEK HOLDING, a.s.

50085956

Akciová spoločnosť

Štefánikova trieda 81, 94901 Nitra, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4675

Oprávnená osoba

JUDr. Jana Jánošková

34041095

Štefánikova 27, 94901 Nitra, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.07.2020

06.07.2020

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020