Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o.

36550141

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pri Sýpke 56, 95117 Cabaj - Čápor, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4659

Oprávnená osoba

Bukovinský & Chlipala, s.r.o.

35918098

Svätoplukova 30, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2019

02.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020