Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o.

36550141

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pri Sýpke 56, 95117 Cabaj - Čápor, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4659

Oprávnená osoba

Mgr. Michal Bouška

36075183

Landererova 12, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.01.2024

04.01.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.07.2024

20.07.2024