Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

IKARO s.r.o

31656544

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Okružná 32, 08001 Prešov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4645

Oprávnená osoba

JUDr. Rastislav Stanek

50822403

Mukačevská 19, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.01.2021

22.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021