Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Ing. Eva Bašistová VENTEX

32599625

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Iľanovská cesta 516/12, 03202 Závažná Poruba, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

464

Oprávnená osoba

Mgr. Samuel Dorociak

42391059

Belopotockého 720/2, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.02.2021

19.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022