Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Xepap, spol. s r.o.

31628605

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Jesenského 4703, 96001 Zvolen, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4610

Oprávnená osoba

JUDr. Radko Petruňo

40242315

Tehelná 189/2, 96001 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.07.2020

07.07.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020