Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Xepap, spol. s r.o.

31628605

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Jesenského 4703, 96001 Zvolen, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4610

Oprávnená osoba

JUDr. Radko Petruňo

40242315

Tehelná 189/2, 96001 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.06.2019

28.06.2019

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

12.12.2019

12.12.2019