Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MM REVITAL a.s.

46291709

Akciová spoločnosť

Šustekova 10, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4578

Oprávnená osoba

Mgr. Martin Ontkovič advokát

53008090

Jána Bottu 0/208, 06901 Snina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.01.2022

03.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022