Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Roľnícke podielnícke družstvo Závada

31435637

Družstvo

Odbojárov 301, 95501 Tovarníky, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4495

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.

36861375

nám. M.R. Štefánika 3, 95501 Topoľčany, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.01.2020

20.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020