Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o.

36473251

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Volgogradská 13696/13, 08001 Prešov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4492

Oprávnená osoba

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA VAĽO & PARTNERS s.r.o.

36868434

Konštantínova 3, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2020

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

02.06.2020

02.06.2020