Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

36357065

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Osvetová 24, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4453

Oprávnená osoba

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

36862711

Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.01.2022

14.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022