Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Datacomp s.r.o.

36212466

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Moldavská cesta II. 2413/49, 04011 Košice - mestská časť Západ, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4433

Oprávnená osoba

Mgr. Radovan Spišák

42243416

Petzvalova 5, 04011 Košice - mestská časť Západ, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.01.2022

19.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022