Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

RODEX CAR, s.r.o.

35860251

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Komárňanská 83, 82105 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4378

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Marcel BORIS, s. r. o.

36863319

Ružinovská 40, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021