Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

CHECK MANAGEMENT s. r. o.

55879039

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Slovenská 26/560, 040 01 Košice - mestská časť Sever, Slovenská republika

23.01.2024

Nie je

42817

Oprávnená osoba

JUDr. Juraj Bilický

42210305

Farská 8, 94901 Nitra, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.07.2024

20.07.2024