Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Centire s. r. o.

36866857

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Záhradnícka 72, 82108 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4253

Oprávnená osoba

Dr. Ivan Piterka, s.r.o.

36803782

Vansovej 2, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2022

03.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022