Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PROUNION a.s.

45597103

Akciová spoločnosť

Piaristická 2, 94901 Nitra, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

425

Oprávnená osoba

Mgr. Štefan Slováčik

36110787

Mostná 46, 94901 Nitra, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.01.2021

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021