Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o.

36703206

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zoltána Fábryho 109/25, 07901 Veľké Kapušany, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4242

Oprávnená osoba

JUDr. Radoslav Soták

35550104

Námestie Slobody 7, 07101 Michalovce, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.07.2020

30.06.2020

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020