Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AUTOCAR- Ťažné zariadenia, s.r.o.

36408905

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kocmál 460/22, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4185

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.

50120000

Radlinského 1735/29, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.12.2019

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020