Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PP INVEST, s.r.o.

36547522

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štúrova 1284/106, 95201 Vráble, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4153

Oprávnená osoba

JUDr. Gabriela Košudová

35611456

Svätoplukovo nám. 3, 94901 Nitra, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2021

01.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021