Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BUKÓZA INVEST spol. s r. o.

31666442

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hencovská 2073, 09302 Hencovce, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4146

Oprávnená osoba

TAX DEFENDER, s.r.o.

50148656

Hlavná 0/81/A, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.06.2023

30.06.2023

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

30.11.2023

01.12.2023