Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

grant UP, s. r. o.

54047447

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Němcovej 4075/5, 042 00 Košice - mestská časť Sever, Slovenská republika

12.08.2023

Nie je

41370

Oprávnená osoba

AK Igor Milichovský s.r.o.

54824486

Južná trieda 2/A, 040 01 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.01.2024

18.01.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

14.06.2024

15.06.2024