Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ERSTE Medical Group a.s.

53539061

Akciová spoločnosť

Južná Trieda 44, 040 01 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

15.06.2023

Nie je

40742

Oprávnená osoba

JUDr. Pavol Sádel

50439359

Skladná 17, 04001 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.02.2024

25.02.2024