Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

iseco s. r. o.

45485615

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bodíky 705, 930 31 Bodíky, Slovenská republika

29.04.2023

Nie je

40263

Oprávnená osoba

JUDr. Juraj Hladký

42268141

Jarošova 1, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.02.2024

13.02.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.02.2024

25.02.2024