Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VAFEC s.r.o.

48303569

Spoločnosť s ručením obmedzeným

M. R. Štefánika 11, 08222 Šarišské Michaľany, Slovenská republika

28.03.2023

Nie je

39931

Oprávnená osoba

BENČÍK & PARTNERS, s.r.o.

36860441

Aurela Stodolu 12, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

30.11.2023

01.12.2023