Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Maroš Bračok - ONE.NET

41604270

Z. Fábryho 1248/47, 07701 Kráľovský Chlmec, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

3931

Oprávnená osoba

JUDr. Peter Pandy

35557095

L. Kossutha 1233/99, 07701 Kráľovský Chlmec, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.01.2021

22.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021