Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AMAS, s.r.o.

45883068

Spoločnosť s ručením obmedzeným

26, 98555 Podrečany, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

3926

Oprávnená osoba

JUDr. Ondrej Szilágyi

37998528

Dr. Vodu 2, 98401 Lučenec, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.01.2021

07.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021