Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Štefan Nagy - FAN-AUTO

32529597

Južná trieda 66, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

3921

Oprávnená osoba

JUDr. Lukáš Polák

50170759

Hlavná 137, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2020

02.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020