Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Black PATROL s.r.o.

47232285

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štúrova 9, 97701 Brezno, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

3912

Oprávnená osoba

JUDr. Jakub Kajba

52401502

Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020